Rozhovor: Super Mario

Nespočetné kreatívne kombinacie, výnimočný lektorský prístup a humor. Super Mario, inštruktorská legenda líniovej salsy.

Mário sa narodil v Indii a ako teenager sa presťahoval do Londýna. V roku 1998 ho známy vzal do salsa klubu a tu začala jeho cesta. Salsa sa stala jeho životom. V súčasnosti žije v Londýne. Takmer každý víkend cestuje po svete a vyučuje. Špecializuje sa na salsu on 1, on 2. Svet ho pozná aj pod menom „Million Moves Man“. Učil vo viac ako 70 krajinách sveta.

Mnohí o ňom vravia, že je to ten najlepší učiteľ salsy na svete.

Sme radi, že si na nás našiel čas z zodpovedal zopár otázok.

Prečo „Super Mario“?
Videla si ma niekedy?!? ????
Nie, volám sa Mário a každého Mária na svete označujú Super Mario. To je fakt. ?

Aký bol Tvoj prvý kontakt so salsou?
7. júla 1998 v Londýne.
Priateľ ma tam vzal.

Čo Ťa na parkete najviac pobavilo?
Kočka ma požiadala o tanec, tak som šiel. Na parkete som sa spýtal: „Chcela by si tancovať on1 albo on2? ……odpovedala: „Koľkokrát len chceš“.
????

Spomenieš si aj na nejaké foa paux na parkete?
Jasne, raz som tancoval salsu na pesničku Rickyho Martina „Living la Vida loca“…..Veľká chyba !!!

Čo tancuješ okrem salsy?
Jasne, Bachata/Kizomba/Cha Cha/Kubánska …..ale iba v mojom vnútri. ???

Obľúbená hudba?
Najradšej mám romantickú salsu.

Povedala nejaká žena Super Mariovi na parkete nie?
Áno – niekoľko žien ma odmietlo.

Ako vznikol názov „crazy moves“?
Niekedy sa stáva, že ľuďom sa páčia hodiny pre pokročilých a veľa rôznych kombinácií s točením sa – čiže jediný spôsob ako odstrašiť začiatočníkov je nazvať to „Šialené pohyby“.

Čo robíš, ak práve netancuješ?
Spím, spím, a zas spím. Letím do Londýna, periem, balím a letím z Londýna.?

Akú radu by si dal začiatočníkom?
Vyhýbajte sa „Crazy moves“ lekciám. LOL ???
Začiatočníci – praktizovať, praktizovať a praktizovať . Nevzdať sa keď to bude ťažke, zohnať si dobrého učitiľa a tancovať koľko sa len dá.

Aký je Tvoj veľký sen?
Byť schopný inšpirovať každého, kto tancuje salsu, aby si ju vedel užívať tak, ako si ju užívam ja po 18-tich rokoch tancovania (5-krát za týždeň) …to je môj sen.

Ďakujeme za rozhovor.
Rado sa stalo.

super mario

Pôvodná verzia rozhovoru:

Why „Super Mario“?
Have you ever seen me ?!? ????
No, my name is Mario and any Mario in the world will be referred to as Super Mario. It’s a fact ?

What was your first contact with salsa?
July 7th – 1998 in London.
A friend took me there.

What is your funniest experience on dance floor?
A girl asked me to dance, so I went with her to the dance floor, I asked „Would you like to dance on1 or on2″……she said: „AS MANY AS YOU WANT“.
????

Do you remember some foa paux on the dance floor you want shared with us?
Yeah, once I danced salsa to Ricky Martins „Living la Vida loca“…..BIG MISTAKE !!!

Do you dance anything else than salsa?
Yup, Bachata/Kizomba/Cha Cha/Cuban …..but only inside my soul. ???

By which songs are you having most fun on the dance floor?
Romantic Salsa – I enjoy the most !!!

Did a women already refuse to dance with you on the dance floor?
Yeah – several women have rejected me.

How did lesson called „crazy moves“ arise?
Sometimes people like advanced classes and lots of various turn patterns- so the only way to scare of the beginners is to call it „CRAZY MOVES“.

What do you do, if you are currently not dancing?
Sleeping, sleeping and more sleeping. Flying to London, washing, packing and flying out of London ?

What kind of advice would you give to beginner dancers?
Stay away from „Crazy moves“ classes. LOL ???
Beginners – practice practice and practice. Don’t give up when it’s hard, get a good teacher and social dance as much as you can.

What is your big dream?
To be able to inspire, everyone who dances salsa – to be able to enjoy like I am, after 18 years of dancing (5 times a week) …this is my dream.

Thank you for interview
You are welcome.

super mario

Ak sme Vás navnadili, Super Maria môžte zažiť už tretí krát v Bratislave.

Viac informácií tu: Super Mario na Slovensku 3
Prípadne na facebooku: Super Mario na Slovnesku 3 (facebook event)

super mario

Zdroj obrázkov: škola salsakizomba.sk